Mechatronik jest jednym z najmłodszych, a zarazem bardzo poszukiwanych zawodów na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Mechatronik jest specjalistą doskonale znającym najbardziej nowoczesne dziedziny wiedzy. osiada wiedzę z zakresu elektroniki, automatyki i robotyki czy informatyki. Ukończenie szkoły średniej lub studiów inżynierskich o profilu mechatronika lub pokrewnym może okazać się trafnym wyborem.

Odpowiadając na potrzeby rynku, nasza firma rozpoczyna właśnie rekrutację mechatroników w dziale utrzymania ruchu do Niemiec. Nasi Klienci nie wymagają od kandydatów doświadczenia, ponieważ każdy pracownik zostanie przeszkolony w wymaganym zakresie. Wymaga się jednak wykształcenia kierunkowego i znajomości języka obcego(niemieckiego lub angielskiego) w stopniu komunikatywnym.

Przyszły Mechatroniku! Jeśli chciałbyś po ukończeniu szkoły podjąć dobrze płatną pracę na niemieckich warunkach oraz zdobyć doświadczenie w najnowocześniejszych zakładach wśród specjalistów, zgłoś się do nas!