Jak powinna wyglądać Twoja umowa? Czyli krótko i na temat  o zatrudnieniu w Niemczech.

W Niemczech podobnie jak i w Polsce obowiązują podobne rodzaje umów jak w Polsce.

- Arbeitsvertrag – umowa o pracę
- Werkvertrag – umowa o dzieło
- Arbeitsauftrag – umowa zlecenie

Jednak dwie ostatnie formy są zarezerwowane dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

W niemieckim systemie prawnym znajdziecie również formę mini- zatrudnienia ( MINIJOB).
Ta praca na małym etacie jest bardzo popularną formą zatrudnienia w Niemczech.
Chcąc znaleźć porównanie w Polskim systemie zatrudnienia najłatwiej będzie robiąc to z umową zlecenie. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie na Minijob może wynosić 450€ - co w Niemczech oznacza zwolnienie z obowiązku płacenia podatku ( u naszych zachodnich sąsiadów podatek płaci się dopiero od zarobku 7500€ rocznie). Minijob jest legalną formą zatrudnienia i można mieć kilka minijoib jednocześnie. Ważne jest aby pamiętać o nieprzekraczalnym limicie zarobkowym wynoszącym 5400€ rocznie.
Co ważne Minijoberem może także zostać osoba bezrobotna nie tracąc tym samym prawa do otrzymywania zasiłku- może on jednak zostać zmniejszony o pewną kwotę.

Nie jest to jednak system doskonały ponieważ w jego przypadku nie są odprowadzane ubezpieczenie zdrowotne, zatem jeśli nie mamy innego źródła składek wizyta u lekarza może nas słono kosztować, a wzięcie zwolnienia lekarskiego (urlopu zdrowotnego) jest praktycznie niemożliwe.
Kolejnym minusem Minijob jest fakt iż pracodawca może w każdej chwili i bez większych konsekwencji zwolnić Minijobera. Taka zależność jest obustronna, pracownik również może zrezygnować w każdej chwili z pracy.

Zatem dla kogo jest Minijob?
Ze względu na wysokość możliwego dochodu raczej ciężko sobie wyobrazić, że minijob jest dla kogoś głównym i stabilnym źródłem dochodu. Jest to jednak rozwiązanie dla studentów czy też osób chcących sobie dorobić.

W niemieckim systemie znajdziesz również Zeitkonto czyli bank nadgodzin.
Czy ono właściwie jest? Najprościej można je porównać do skarbonki, w której zamiast pieniędzy, gromadzimy przepracowane godziny nadliczbowe.
Wiele firm pracuje na tym właśnie modelu, ale UWAGA!! Zdarza się, że firmy praktykują niedozwolone kroki, między innymi wypłacają z tego konta zwolnienia lekarskie, czy nie wypłacają pieniędzy w ogóle po rozwiązaniu umowy, licząc na to, że pracownik wyjedzie z Niemiec i nie będzie się o nie sądził. 

Niemieckie prawo podobnie jak Polskie również przewiduje formy i praktyki zatrudnienia, które są surowo zabronione.
Pierwszą z nich jest zawieranie umów o pracę z osobami, które nie ukończyły 14 roku życia, kolejne są zabronione są umowy niezgodne z ustawa o zwalczaniu pracy na czarno (Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit) oraz umowy zawierane z agencją pracy tymczasowej, która nie posiada niezbędnych pozwoleń [LArbG Düsseldorf, 26.07.2012, 15 Sa 336/12].

 


Jak aplikować?

Aby przesłać swoje CV, użyj formularza rekrutacyjnego.

Infolinia rekrutacyjna:

  +48 32 441 91 50